Belangenconflict

ASSURFIMID-GEDRAGSREGELS

 

Verzekeringen NOTEBAERT handelt volledig volgens de gedragsregels van AssurMifid en de daarbijhorende verplichtingen, o.m. het naleven van belangenconflicten.

Bij klachten kan beroep gedaan worden op de OMBUDSDIENST DER VERZEKERINGEN.

 

De complete tekst kan u terugvinden op de bijgevoegde site:

 

http://www.fvf.be/nl/assurmifid-gedragsregels-283.htm