Online contact
Autoverzekering
Brandverzekering
Familiale
Algemene vraag
 
 
 
 

Geeft u een ernstig schadegeval in het kader van de brandpolis ? Dan kan u buiten de kantooruren bellen op volgend

gratis nummer 0800 82 22 1

 

​Wanneer belt u dit nummer?

 

Het gaat om schadegevallen in het kader van de brandpolis Baloise die zich voordoen buiten de kantooruren en waarvoor dringende maatregelen vereist zijn.

 

Uw krijgt bijvoorbeeld te maken met 

•    brand;

•    instorting;

•    storm;

•    overstroming;

•    ontploffing;

•    waterschade.

 

U kunt ons dus nu 24/7 bereiken voor dringende hulpverlening, begeleiding en bijstand onmiddellijk na het schadegeval.