p voertuigen

Voertuigen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De verzekering BA Motorvoertuigen is wettelijk verplicht in België. Ze vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u anderen met uw voertuig zou kunnen toebrengen.

  • Omnium (groot of klein)

De Omniumverzekering vormt een aanvulling op de BA-verzekering en dekt bepaalde schade aan uw eigen voertuig.

  • Pechverhelping

Lekke band, platte batterij... Het overkomt u steeds op het meest verkeerde moment.

U kan voor uw voertuig een bijkomende verzekering pechverhelping afsluiten. Zo gaat u steeds met een gerust gemoed de baan op.

  • Bestuurdersverzekering

De verplichte BA-verzekering vergoedt alle schadelijders behalve de bestuurder van het voertuig dat in fout is. Als u dan gewond raakt, zijn alle lichamelijke letsels, de arbeidsongeschiktheid die eruit voortvloeit en alle ermee verbonden kosten voor uw eigen rekening. De bestuurdersverzekering is de beste oplossing om ook als bestuurder beschermd te zijn ongeacht of u in fout bent of niet.